Ostrzeżenie przed oszustwem. I Nazwy firm „Allianz” i „Allianz Global Investors GmbH” są obecnie wykorzystywane w związku z próbami oszustwa. Dowiedz się więcej.

When it comes to sustainability, detail is everything. Our team of experts manages a core global equity portfolio of 40-60 thoroughly researched stocks, with careful risk management.
DISCOVER NOW (EN)
Allianz Global Investors należy do wiodących w świecie firm aktywnego zarządzania inwestycjami.

Czytaj więcej
Ceny i informacje o funduszach
Zawiadomienia dla Inwestorów

Nasze fundusze

Allianz Global Investors

Opuszczasz stronę Allianz Global Investors, nastąpi przekierowanie do

Witamy na portalu Allianz Global Investors przeznaczonym dla inwestorów z Polski

Wybierz rolę
 • Inwestor profesjonalny
 • Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie MiFID wchodzisz na niniejszą stronę jako Inwestor Profesjonalny. Aby kontynuować powinieneś posiadać doświadczenie oraz wiedzę niezbędne do zarządzania inwestycjami, w szczególności w odniesieniu do ryzyka związanego z korzystaniem z niniejszej strony.

  Jeżeli nie jesteś Inwestorem Profesjonalnym zachęcamy do opuszczenia tej strony i skorzystanie z części przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych na portalu Allianz Global Investors.

  Obywatele USA: Informacje zamieszczone na tej stronie nie są przeznaczone dla obywateli USA oraz osób, które definiuje “Regulacja S” na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Jedynym celem niniejszego portalu jest przedstawienie informacji na temat Allianz Global Investors oraz produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Przedstawione informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani subskrypcji instrumentu finansowego.

  Informacje oraz opinie wyrażone na niniejszej stronie podlegają zmianom i mogą w dowolnym czasie zostać zmodyfikowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

  Twoja wizyta na niniejszej stronie podlega polskim regulacjom, przepisom prawnym oraz ogólnym warunkom korzystania z portalu.

  Wchodząc na niniejszą stronę potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz te warunki. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się.Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie MiFID wchodzisz na niniejszą stronę jako Inwestor Profesjonalny. Aby kontynuować powinieneś posiadać doświadczenie oraz wiedzę niezbędne do zarządzania inwestycjami, w szczególności w odniesieniu do ryzyka związanego z korzystaniem z niniejszej strony.

  Jeżeli nie jesteś Inwestorem Profesjonalnym zachęcamy do opuszczenia tej strony i skorzystanie z części przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych na portalu Allianz Global Investors.

  Obywatele USA: Informacje zamieszczone na tej stronie nie są przeznaczone dla obywateli USA oraz osób, które definiuje “Regulacja S” na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Jedynym celem niniejszego portalu jest przedstawienie informacji na temat Allianz Global Investors oraz produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Przedstawione informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani subskrypcji instrumentu finansowego.

  Informacje oraz opinie wyrażone na niniejszej stronie podlegają zmianom i mogą w dowolnym czasie zostać zmodyfikowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

  Twoja wizyta na niniejszej stronie podlega polskim regulacjom, przepisom prawnym oraz ogólnym warunkom korzystania z portalu.

  Wchodząc na niniejszą stronę potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz te warunki. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się. Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie MiFID wchodzisz na niniejszą stronę jako Inwestor Profesjonalny. Aby kontynuować powinieneś posiadać doświadczenie oraz wiedzę niezbędne do zarządzania inwestycjami, w szczególności w odniesieniu do ryzyka związanego z korzystaniem z niniejszej strony.

  Jeżeli nie jesteś Inwestorem Profesjonalnym zachęcamy do opuszczenia tej strony i skorzystanie z części przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych na portalu Allianz Global Investors.

  Obywatele USA: Informacje zamieszczone na tej stronie nie są przeznaczone dla obywateli USA oraz osób, które definiuje “Regulacja S” na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Jedynym celem niniejszego portalu jest przedstawienie informacji na temat Allianz Global Investors oraz produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Przedstawione informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani subskrypcji instrumentu finansowego.

  Informacje oraz opinie wyrażone na niniejszej stronie podlegają zmianom i mogą w dowolnym czasie zostać zmodyfikowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

  Twoja wizyta na niniejszej stronie podlega polskim regulacjom, przepisom prawnym oraz ogólnym warunkom korzystania z portalu.

  Wchodząc na niniejszą stronę potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz te warunki. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się.

Zaznacz pole, aby zaakceptować regulamin.