Musimy być proaktywni i przygotować się na to, że 2022 rok będzie mocno niestabilny, a także orientować się na długookresowe trendy, z których mogą wynikać okazje dla inwestorów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapoznaj się z najważniejszymi wydarzeniami minionego roku
CZYTAJ WIĘCEJ
Allianz Global Investors należy do wiodących w świecie firm aktywnego zarządzania inwestycjami.

Czytaj więcej
Ceny i informacje o funduszach
Zawiadomienia dla Inwestorów
Tu co miesiąc znajdziesz aktualne podsumowanie informacji o rynkach kapitałowych autorstwa Allianz Global Investors wraz z opiniami ekspertów i analizą trendów makroekonomicznych oraz zjawisk na globalnych rynkach.
Czytaj więcej

Nasze fundusze