Disruption is all around us. From new technologies to shifting trade patterns, the status quo is being challenged. Embrace disruption to seize the moment.
DISCOVER MORE
Allianz Global Investors należy do wiodących w świecie firm aktywnego zarządzania inwestycjami.

Czytaj więcej
Ceny i informacje o funduszach
Zawiadomienia dla Inwestorów

Nasze fundusze

Allianz Global Investors

Opuszczasz stronę Allianz Global Investors, nastąpi przekierowanie do

Witamy na portalu Allianz Global Investors przeznaczonym dla inwestorów z Polski

Wybierz rolę
 • Inwestor profesjonalny
 • Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie MiFID wchodzisz na niniejszą stronę jako Inwestor Profesjonalny. Aby kontynuować powinieneś posiadać doświadczenie oraz wiedzę niezbędne do zarządzania inwestycjami, w szczególności w odniesieniu do ryzyka związanego z korzystaniem z niniejszej strony.

  Jeżeli nie jesteś Inwestorem Profesjonalnym zachęcamy do opuszczenia tej strony i skorzystanie z części przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych na portalu Allianz Global Investors.

  Obywatele USA: Informacje zamieszczone na tej stronie nie są przeznaczone dla obywateli USA oraz osób, które definiuje “Regulacja S” na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Jedynym celem niniejszego portalu jest przedstawienie informacji na temat Allianz Global Investors oraz produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Przedstawione informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani subskrypcji instrumentu finansowego.

  Informacje oraz opinie wyrażone na niniejszej stronie podlegają zmianom i mogą w dowolnym czasie zostać zmodyfikowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

  Twoja wizyta na niniejszej stronie podlega polskim regulacjom, przepisom prawnym oraz ogólnym warunkom korzystania z portalu.

  Wchodząc na niniejszą stronę potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz te warunki. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się.Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie MiFID wchodzisz na niniejszą stronę jako Inwestor Profesjonalny. Aby kontynuować powinieneś posiadać doświadczenie oraz wiedzę niezbędne do zarządzania inwestycjami, w szczególności w odniesieniu do ryzyka związanego z korzystaniem z niniejszej strony.

  Jeżeli nie jesteś Inwestorem Profesjonalnym zachęcamy do opuszczenia tej strony i skorzystanie z części przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych na portalu Allianz Global Investors.

  Obywatele USA: Informacje zamieszczone na tej stronie nie są przeznaczone dla obywateli USA oraz osób, które definiuje “Regulacja S” na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Jedynym celem niniejszego portalu jest przedstawienie informacji na temat Allianz Global Investors oraz produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Przedstawione informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani subskrypcji instrumentu finansowego.

  Informacje oraz opinie wyrażone na niniejszej stronie podlegają zmianom i mogą w dowolnym czasie zostać zmodyfikowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

  Twoja wizyta na niniejszej stronie podlega polskim regulacjom, przepisom prawnym oraz ogólnym warunkom korzystania z portalu.

  Wchodząc na niniejszą stronę potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz te warunki. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się. Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie MiFID wchodzisz na niniejszą stronę jako Inwestor Profesjonalny. Aby kontynuować powinieneś posiadać doświadczenie oraz wiedzę niezbędne do zarządzania inwestycjami, w szczególności w odniesieniu do ryzyka związanego z korzystaniem z niniejszej strony.

  Jeżeli nie jesteś Inwestorem Profesjonalnym zachęcamy do opuszczenia tej strony i skorzystanie z części przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych na portalu Allianz Global Investors.

  Obywatele USA: Informacje zamieszczone na tej stronie nie są przeznaczone dla obywateli USA oraz osób, które definiuje “Regulacja S” na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Jedynym celem niniejszego portalu jest przedstawienie informacji na temat Allianz Global Investors oraz produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Przedstawione informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani subskrypcji instrumentu finansowego.

  Informacje oraz opinie wyrażone na niniejszej stronie podlegają zmianom i mogą w dowolnym czasie zostać zmodyfikowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

  Twoja wizyta na niniejszej stronie podlega polskim regulacjom, przepisom prawnym oraz ogólnym warunkom korzystania z portalu.

  Wchodząc na niniejszą stronę potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz te warunki. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się.

Zaznacz pole, aby zaakceptować regulamin.